Τα 8 κορυφαία tips που θα σας βοηθήσουν την πρώτη μέρα στη νέα σας  δουλεία

 

  1. Εκμάθηση και εξοικείωση του καταλόγου πριν την πρώτη σας βάρδια.


  2. Τήρηση του ωραρίου εργασίας.


  3. Ενημέρωση από το υφιστάμενο προσωπικό αναφορικά με τα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης.


  4. Εξοικείωση με τους ρυθμούς και τους χρόνους εξυπηρέτησης των πελατών.


  5. Αποτελεσματική διεκπεραίωση όλων των καθηκόντων της θέσης εργασίας.

  6. Αξιοποίηση της εποικοδομητικής κριτικής για την προσωπική βελτίωση.

  7. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αποτελεσματικότερη λειτουργιά της επιχείρησης (π.χ υπερωρίες πρόσθετη βάρδια).


  8. Εστίαση στη βελτίωση εκτέλεσης των καθηκόντων μέσα από τη συνεχή μάθηση.